Västra Götalandsregionen Västfastigheter - Brandlarmservice

Västfastigheter - Brandlarmservice

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Upphandlingen omfattar service, support och reservdelar av befintliga brandlarmsanläggningar till Västfastigheter

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2020-00375