Västra Götalandsregionen Vårdval Vårdcentral

Vårdval Vårdcentral

Västra Götalandsregionen, Göteborg

Vårdval Vårdcentral är Västra Götalandsregionens vårdvalssystem för primärvård

Grundtankarna med Vårdval Vårdcentral är att:
*ge patienterna och invånarna en starkare ställning och större inflytande i vården
*bredda vårdutbudet i patientens närområde
*förbättra kvalitet och tillgänglighet och därmed stärka förtroendet för primärvården
*ge vårdgivarna lika uppdrag, större frihet och ökat lokalt ansvar oavsett driftsform
*låta vårdgivarna på ett tydligare sätt än i dag konkurrera på kvalitet
*möta framtida utmaningar på ett offensivt sätt
*Lika uppdrag och ersättning

De leverantörer som tecknar kontrakt med Västra Götalandsregionen får lika uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. De leverantörer som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor blir godkända. Efter samråd och kontrakt med hälso- och sjukvårdsnämnden får leverantören etablera sig och bedriva vård inom regionen.

I uppdraget ingår bl.a. allmänmed. verksamhet inkl. BVC, hälsofrämj. och förebyggande insatser, hjälp mot psykisk ohälsa, med. fotvård, läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, jourverks. utbildningsplatser och handl. samt delta i utv.arb. & FOU

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RSK 199-2009