Västra Götalandsregionen Utrustning för Brachyterapi

Utrustning för Brachyterapi

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Utrustning för Brachyterapi omfattande Efterladdare (HDR), applikatorer och behandlingsystem TPS.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-02269