Västra Götalandsregionen Upphandling av apparater för synfältsanalyser, synfältsperimetrar

Upphandling av apparater för synfältsanalyser, synfältsperimetrar

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Ramavtalsupphandling för Synfältsperimetrar som gäller under 4 år.

Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende. Datorstyrd perimeter som mäter patienternas synfält, undersökningen ligger till grund för diagnostiken inom bl a glaukomsjukvård samt andra diagnosgrupper tex neurologiska sjukdomar och sjukdomar vid synnerven. Synfältsundersökningar är en förutsättning för att kunna bedöma sjukdomsprogress.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-04498