Västra Götalandsregionen Uppdragsutbildning specialistsjuksköterska anestesi och operation 60 hp

Uppdragsutbildning specialistsjuksköterska anestesi och operation 60 hp

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Uppdragsutbildning för Skaraborgs sjukhus Skövde i form av tio platser på Specialistsjuksköterska-anestesi, 60 högskolepoäng (hp) och tio platser på Specialistsjuksköterska-operation, 60 högskolepoäng (hp) på Högskolan i Skövde vid programtillfället som planeras att starta vårterminen 2020 och avslutas höstterminen 2020. Uppdraget ska utföras till viss del med handledare från Skaraborgs sjukhus Skövde i sjukhusets lokaler.

Efter genomgången och godkänd utbildning ska deltagare erhålla utbildningsbevis om 60 högskolepoäng.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-09-20

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-06190