Västra Götalandsregionen Transportkuvössystem

Transportkuvössystem

Region Uppsala, Uppsala

Behandling av personuppgifter

Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter.

Anbudstidens utgång

Anbud ska vara ingivet till Visma TendSign senast 2020-03-25 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län, Sverige

Diarie-/referensnummer

UPPH2020-0070