Västra Götalandsregionen Sugpumpar - Flödesmätare/Flödesväljare

Sugpumpar - Flödesmätare/Flödesväljare

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Västra Götalands läns landsting inbjuder Er att lämna anbud avseende Sugpumpar och Flödesmätare/Flödesväljare inklusive tillbehör och reservdelar/förbrukningsartiklar för dessa artiklar samt för befintligt sortiment inom Västra Götalandsregionen.

Upphandlingen omfattar följande produktområden:

1. Ejektorsugar

2. Elektriska sugar

3. Manuella/prehospitala sugpumpar

4. Flödesmätare

5. Flödesväljare

6. Evakueringsejektor

7. Blandare- Andningsoxygen/Andningsluft

8. Operationssug

9. Tillbehör/reservdelar för medicinska och tekniska gaser

10. Övrigt Sugar-Flödesmätare/Flödesväljare

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-00989