Västra Götalandsregionen Spoldesinfektorer för inbyggnation till SU

Spoldesinfektorer för inbyggnation till SU

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

OBS! UM avser härmed avbryta det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering och dra tillbaka sin avsikt att teckna avtal. UM kommer att upphandla behovet via annat förfarande. I samband med publicering av denna annons inträder en tio dagars lång överprövningsfrist av avbrytandet.

Ursprunglig beskrivning:

"VGR ämnar teckna avtal med AD Medical AB avseende specialanpassade spoldesinfektorer för inbyggnation till Sahlgrenska. Avtalet är avsett att löpa till och med 2020-09-30 med möjlighet till förlängning i ytterligare 12 månader och har ett beräknat avtalsvärde på ca 6 000 000 SEK ex. mervärdesskatt. VGR koncerninköp har i samråd med den medicinska professionen avgjort att avtal sluts via förhandlat förfarande utan föregående annonsering med hänvisning till tekniska skäl enligt kap 6 §5 punkt 3. Verksamhetens behov kan endast uppfyllas av spoldesinfektorer som helt byggs in i väggen och som kompletteras med integrerad toalettstol samt specifik förvaringslösning.

I samband med publicering av denna frivilliga förhandsinsyn påbörjas en tio dagar lång avtalsspärr. I det fall upphandlingen ej blir föremål för en överprövning kan avtal därmed tecknas tidigast tio dagar efter publiceringsdatum"

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-06-15

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

201902051-001