Västra Götalandsregionen Specialmöbler för Psykiatrin Södra Älvsborgs sjukhus ,Borås

Specialmöbler för Psykiatrin Södra Älvsborgs sjukhus ,Borås

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Specialmöbler för Psykiatrin Södra Älvsborgs sjukhus ,Borås

Möbler som är anpassade ändamålet och för att tåla hård belastning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019 - 08532