Västra Götalandsregionen Samordnad upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner

Samordnad upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom sjukvården.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Västra Götalands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

RS 2022-00649