Västra Götalandsregionen Rekrytering,språk och relocation av utländsk vårdpersonal

Rekrytering,språk och relocation av utländsk vårdpersonal

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Upphandlingen avser relocationtjänster och språkutbildning till nivå B2

Allmänt om upphandlingen

Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende Rekrytering, språkutbildning och relocation utländsk vårdpersonal enligt beskrivning i Kravspecifikationerna.

Upphandlingen avser relocationtjänster och språkutbildning till nivå B2

Allmänt om upphandlingen

Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende Rekrytering, språkutbildning och relocation utländsk vårdpersonal enligt beskrivning i Kravspecifikationerna.

Avtalet planeras gälla 2 år från och med den 2019-12-02 med möjlighet till förlängning 2 gånger á 12 .

Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett ramavtal med flera leverantörer per delområde. Vi avser att teckna avtal med minst 2 leverantörer per delområde.

Anbudsgivarna ska lämna pris på den eller de delar de avser lämna anbud på. Priserna som anbudsgivarna lämnar kommer att vara i avtalet ett så kallat takpris. Vid den förnyade konkurrensutsättningen kan varje leverantör lämna sitt takpris som högsta pris, dock kan anbudsgivaren lämna ett lägre pris vid varje förnyad konkurrensutsättning.

Tilldelning av avropsavtal kommer ske genom en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att avropsavtal kommer att tilldelas den leverantör som lämnar det bästa anbudet i enlighet med vad som närmare framgår av ramavtalet.

Del 1. Rekrytering

Del 2. Språkutbildning

Del 3. Relocation

Del 4. Hela processen

Sista anbudsdag
11 dagar kvar

(2019-09-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-08-20

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS2019-03430