Västra Götalandsregionen Ramavtal 2021 Entreprenad VÄRME OCH SANITET Område Borås

Ramavtal 2021 Entreprenad VÄRME OCH SANITET Område Borås

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Denna upphandling avser fortlöpande entreprenader i det dagliga arbetet som

omfattar underhålls och om/tillbyggnadsarbeten samt för den löpande driften och gäller för samtliga verksamheter inom Västra Götalandsregionen, Område Borås avseende entreprenad Värme och sanitet..

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-05-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2020-00459