Västra Götalandsregionen Ramavtal 2021 Entreprenad MEDICINSKA GASANLÄGNINGAR Område Göteborg

Ramavtal 2021 Entreprenad MEDICINSKA GASANLÄGNINGAR Område Göteborg

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Denna upphandling avser fortlöpande entreprenader i det dagliga arbetet som

omfattar underhålls och om/tillbyggnadsarbeten samt för den löpande driften och gäller för samtliga verksamheter inom Västra Götalandsregionen, Område Göteborg avseende entreprenad medicinska gasanlägningar.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-05-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2020-00485