Västra Götalandsregionen Psykoterapeutiska behandlingsinsatser till personer med flyktingbakgrund (Extern remiss)

Psykoterapeutiska behandlingsinsatser till personer med flyktingbakgrund (Extern remiss)

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Koncerninköp i Västra Götalandsregionen planerar för en eventuellt kommande upphandling av behandlingsinsatser riktat till personer med flyktingbakgrund som har kris- och traumareaktioner efter krigs-, tortyr eller svåra flyktupplevelser och inbjuder intressenter att inkomma med synpunkter på ett utkast till upphandlingsdokument.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2019-07-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-06-28

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

HSNÖ 2018-00211