Västra Götalandsregionen Psykometriska tester

Psykometriska tester

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Ramavtalsupphandling för psykologiska tester

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-04-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-07881