Västra Götalandsregionen Psykometriska tester och bedömningsinstrument

Psykometriska tester och bedömningsinstrument

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Enligt bifogat dokument.

Enligt bifogat dokument

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-08-31

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2018-00968