PinS procedur

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Uppdraget avser tillverkning av Point-in-space (PinS) procedur, samt Departure procedur till fem (5) sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

I uppdraget inkluderas att upprätta en komplett ansökan som ska lämnas till Transportstyrelsen. Vidare ska leverantören bistå under ansökningsprocessen.

Undantag från uppdraget är flygvalidering. Delar i ansökan till Transportstyrelsen gällande flygvalidering ingår därmed inte i uppdraget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-07-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS2019-04853