Västra Götalandsregionen Otoskop, oftalmoskop och dermatoskop

Otoskop, oftalmoskop och dermatoskop

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

upphandling av ny utrustning otoskop, oftalmoskop och dermatoskop inklusive förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar samt förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar tillhörande VGR-ägd utrustning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2018-04200