Västra Götalandsregionen Ortopediska traumaimplantat - komplettering

Ortopediska traumaimplantat - komplettering

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Kompletterande upphandling av ortopediska traumaimplantat. Upphandlingen kompletterar tidigare upphandling Ortopediska traumaimplantat RS 2018-00773.

kompletterande upphandling av ortopediska traumaimplantat. Upphandlingen kompletterar tidigare upphandling RS 2018-00773.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-12-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-07064