Västra Götalandsregionen Operationsbord till hybridsal Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra.

Operationsbord till hybridsal Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra.

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Upphandlande myndighet, VGR, anser att tekniska skäl enligt LOU Kap.6, §14, stycke 2 föreligger. Se bifogad motivering.

Inköpet avser 1st operationsbord, TruSystem 7500 Hybrid plus samt 5 st operationsbord, TruSystem 7500 V2 och inkluderar toppar och tillbehör.

I samband med denna annons startar en tio (10) dagars avtalsspärr under vilken avtal inte får tecknas. Eventuella intressenter har under denna tidsperiod möjlighet att opponera sig mot upphandlande myndighets val av förfarande.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-02-06

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2020-00339