Västra Götalandsregionen Ombyggnad produktionskök SÄS

Ombyggnad produktionskök SÄS

Västra Götalandsregionen, BORÅS

Västfastigheter låter bygga om ett produktionskök på 1940m2. Köket ska byggas om i 4 etapper var av etapp 1 genomfördes i samband med framtagning av systemhandling till viss del.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/344