Västra Götalandsregionen Nya Växthus och besökscentrum i Botaniska trädgården

Nya Växthus och besökscentrum i Botaniska trädgården

Västra Götalandsregionen, Göteborg

Göteborgs Botaniska Trädgård ska bygga nya växthus med tillhörande nytt besökscentrum.

Nya växthus med ett integrerat besökscentrum utgör en förutsättning för Botaniska att stärkas som besöksmål samtidigt som trädgårdens unika växtsamlingar säkras över tid och tillgänglighet, arbetsmiljö och energieffektivitet uppfylls. Nya växthus med besökscentrum ska erbjuda en attraktiv besöksanledning året runt.

I Botaniska trädgårdens uppdrag ingår att sprida kunskap om biologisk mångfald. I detta arbete är ett väl fungerande växthus med besökscentrum en avgörande faktor. Det kräver hög standard på växtsamlingarna och en möjlighet att förmedla kunskap till besökare i alla åldrar och med olika behov, både fysiskt och språkligt.

Framtida växthus kommer att bidra till den lyskraft trädgården har i uppdrag att ha, för att behålla sin framstående position nationellt och internationellt, både inom forskning, folkbildning och som en del av besöksnäringen i regionen.

Förhandsannonsering av Byggentreprenad

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-07-06

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 310-2014