Västra Götalandsregionen Mobila Strålskyddsskärmar

Mobila Strålskyddsskärmar

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Upphandling av mobila strålskyddsskärmar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-00553