Miljökonsulter

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Miljökonsulter inom följande områden

Läkemedel

Miljöutredningar

Miljöutbildning

Miljöledningssystem

Miljödiplomering-extern revision

Hållbara leveranskedjor

Strategisk hållbarhet

Miljö i upphandling

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-03142