Västra Götalandsregionen Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Upphandlingen omfattar medicinsk fotvård.

Förutsättningen för medicinsk fotvård är att en remiss utfärdas efter medicinsk bedömning av läkare, diabetessjuksköterska, distriktssköterska. Genom delegering kan remittering även göras av medicinsk fotterapeut som arbetar på sjukhus.

Fotvård ska ges samordnat med övrig vård, stöd, behandling och rehabilitering som patienten har behov av.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2018-01411