Västra Götalandsregionen Lilla Edets Vårdcentral

Lilla Edets Vårdcentral

Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Uddevalla

Vårdcentralsverksamhet i Lilla Edet.

ÖVRIG INFORMATION:
I Lilla Edets kommun bedrivs idag vårdcentralsverksamhet genom Primärvården FyrBoDals vårdcentral i Lilla Edet. Styrelsen för Primärvården FyrBoDal har till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad inkommit med ansökan om förtida upphörande av kontrakt gällande denna vårdcentral.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad vill därför mot denna bakgrund uppmärksamma vårdgivare på möjligheten att inom ramen för vårdvalssystemet VG Primärvård etablera vårdcentralsverksamhet i Lilla Edets kommun. Information gällande ansökan om godkännande med mera finns på www.vgregion.se/vgprimarvard.

Hur ansökan får lämnas: Skriftligt.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

HSN3 86-2009