Västra Götalandsregionen Leverans av hållplatstoppar, fästen och namnskyltar

Leverans av hållplatstoppar, fästen och namnskyltar

Västra Götalandsregionen, Göteborg

Detta avser skyltar för busshållplatser och namnskyltar till väderskydd för kollektivtrafiken i Västra Götaland

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019-01128