Västra Götalandsregionen Konsulttjänst Exekutive Search Strategisk Chefsnivå

Konsulttjänst Exekutive Search Strategisk Chefsnivå

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Upphandling av Konsulttjänst Exekutive Search Strategisk Chefsnivå avseende konsulttjänster inom chefsrekrytering (executive search) på hög strategisk och organisatorisk nivå.

VGR:s behov av chefsrekrytering/executive search gäller rekrytering av tjänster på hög strategisk nivå.

Målet med upphandlingen är att i enlighet med uppställda krav samt genom noggrann utvärdering teckna avtal med 3-4 leverantörer.

Avrop under avtalsperioden kommer att ske genom Förnyad Konkurrensutsättning (FKU)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2020-01298