Västra Götalandsregionen Jouruppdrag läkarkonsulter Bäckefors

Jouruppdrag läkarkonsulter Bäckefors

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Uppdraget avser en läkarlinje:

Uppdraget avser bemanning med en läkare på Närhälsan Bäckefors jourcentral vardagar måndag till torsdag 17.00 till 08.00, från fredag 17.00 till måndag 08.00 samt dag före helg/storhelg 17.00 till dag efter helg/storhelg 08.00. Vid tjänstgöring ersätts rast med måltidsuppehåll.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-08149