Västra Götalandsregionen Intraoperativ Blodflödesmätning

Intraoperativ Blodflödesmätning

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Utrustning samt förbrukningsartiklar och tillbehör för Intraoperativ Blodflödesmätning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2020-01097