Västra Götalandsregionen Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

internetbaserade psykologiska behandlingsprogram samt programspecifik utbildning och metodstöd för behandlare. Behandlingsprogrammen ska publiceras på plattformen Stöd och behandling (SoB). Behandlingsinnehållet förmedlas vi internet och huvudsakligen via text, bild, ljudfiler samt video.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-08565