Västra Götalandsregionen Inredning av sinnesrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Östra Sjukhuset, SU

Inredning av sinnesrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Östra Sjukhuset, SU

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Uppdraget avser en helhetslösning för sinnesrum omfattande inredningsförslag, leverans av inredningen samt montering och installation av den.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-08-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-04-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-02134