Västra Götalandsregionen Inbjudan till RFI i VGR avseende kommande upphandling Injektion och infusion Inbjudan till RFI avseende kommande upphandling inom området Injetkion och infusion i Västra Götalandsr

Inbjudan till RFI i VGR avseende kommande upphandling Injektion och infusion Inbjudan till RFI avseende kommande upphandling inom området Injetkion och infusion i Västra Götalandsr

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Västra Götalandsregionen (VGR) efterfrågar framtida anbudsintressenters synpunkter avseende sortiment, sortimentsbredd, egenskaper, material och MDD/MDR gällande produkter som kan komma ifråga för upphandling inom området Injektion och infusion. Avtalsstart är planerad till 2020-09-01.

Västra Götalandsregionen (VGR) efterfrågar framtida anbudsintressenters synpunkter avseende sortiment, sortimentsbredd, egenskaper, material och MDD/MDR gällande produkter som kan komma ifråga för upphandling inom området Injektion och infusion. Avtalsstart är planerad till 2020-09-01.

Sista anbudsdag
17 dagar kvar

(2019-09-06)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-07-04

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-02678