Västra Götalandsregionen Hud-ljusbehandling

Hud-ljusbehandling

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Vårdgivaren ska bedriva hud/ljusbehandling vid enhet i Trollhättan eller i Vänersborg.

Enheten ska ge patienter med olika typer av hudsjukdomar ljus-, bad - och

smörjbehandlingar efter ordination av hudläkare. Vården ska bedrivas utifrån vetenskap och

beprövad erfarenhet. Patienter ska tas emot utifrån medicinsk behovsbedömning och

prioritering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

HS 2019-01055