Västra Götalandsregionen Hotellrum eller lägenhetshotell för patienter, anhöriga med flera

Hotellrum eller lägenhetshotell för patienter, anhöriga med flera

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed leverantörer att lämna in anbud för övernattningar i hotellrum alternativt lägenheter för patienter och anhöriga till patienter som kommer från andra regioner i Sverige men även från Stockholm samt angränsande län för vård hos Karolinska Universitetssjukhuset.

Behovet av hotell eller lägenhetshotell ökar även successivt då mer vård går att utföra polikliniskt, samt att övernattning på hotell är att föredra framför inläggning i slutenvård såväl för patienten som ur ett kostnadsperspektiv.

Behovet av hotell eller lägenhetshotell ökar även successivt då mer vård går att utföra polikliniskt, samt att övernattning på hotell är att föredra framför inläggning i slutenvård såväl för patienten som ur ett kostnadsperspektiv.

Behov av hotell uppstår vid olika tillfällen:

• Exempel 1: Operation ska göras så tidigt på dagen att patienten inte hinner resa in på morgonen.

• Exempel 2: Öppen- och slutenvårdsbesöket är så pass ansträngande för patienten, enligt medicinsk bedömning, att hen inte klarar en hemresa direkt.

• Exempel 3: Patienten är i behov av öppenvård under en period av flera sammanhängande dagar.

• Exempel 4: Anhörig och/eller assistent/er till patienten behöver finnas med i anslutning till operation/behandling av patient på Karolinska.

• Exempel 5, unikt behov: Hematologen har infektionskänsliga patienter som besöker Karolinska under en längre period, ca 1–3 månader. Dessa patienter har behov av att kunna tvätta och laga mat och behöver då ett lägenhetshotell.

Anbudsgivare förutsätts inhämta nödvändig information om upphandlingens förutsättningar och omfattning.

Bilagor till upphandlingsdokumentet

Upphandlingsdokumentet omfattar även följande bilagor, vilka kompletterar varandra och utgör en integrerad del av avtalet:

Bilaga 1: Anbudspriser

Bilaga 2: PUB-avtalsmall

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-07-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

19-062