Västra Götalandsregionen Hörhjälpmedel inkl tillbehör och reservdelar

Hörhjälpmedel inkl tillbehör och reservdelar

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Hörhjälpmedel inklusive tillbehör och reservdelar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-04-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2020-00838