Västra Götalandsregionen Förpackningar för farligt avfall

Förpackningar för farligt avfall

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Förpackningar/behållare för smittförande, läkemedel, biologiskt, skärande/stickande avfall samt övrigt farligt avfall.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-06-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2024-02903