Flyttjänster

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Flyttjänster inkl transport och lagerhållning om så önskas.

Avser såväl flytt inom en fastighet som mellan olika fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-06871