Västra Götalandsregionen Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande fastighetsförvaltare enligt upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SFSS 2023-03057