Västra Götalandsregionen ersättningsetablering Läkarvårdsersättning obstretrik och gynekologi inom kvinnosjukdomar

ersättningsetablering Läkarvårdsersättning obstretrik och gynekologi inom kvinnosjukdomar

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Försäljning av ersättningsetablering enligt Lag (1993:1651) om

läkarvårdsersättning (LOL), inom gruppen av specialiteten obstetrik och gynekologi inom gruppen kvinnosjukdomar. Ansvarig överlåtare ärAnders Roth, vårdgivarkod 0629.

Inbjudan

Anbudsinbjudan om att få ingå samverkansavtal om ersättningsetablering enligt Lag (1993:1651) om ersättning för läkarvårdsersättning.

Inledning

Ni inbjuds att inkomma med anbud om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt Lag (1993:1651) om ersättning för läkarvårdsersättning samt vad som anges i Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning inom gruppen /specialiteten: obstetrik och gynekologi inom kvinnosjukdomar.

Med anledning av inkommen anmälan om uppsägning av rätt till ersättning i samband med överlåtelse av verksamhet enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning från Anders Roth, vårdgivarkod 0629 publiceras denna Anbudsinbjudan.

Anbudsinbjudan och bifogat underlag innehåller förutsättningar och krav som gäller för anbud och en beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas.

Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett samverkansavtal med en leverantör.

Avtalsperiod är tillsvidare enligt lagen om ersättning för läkarvårdsersättning med avtalsstart tidigast 2019-10-15 eller enligt överenskommelse.Samverkansavtal ska dock tecknas senast inom sex (6) månader från datum för tilldelningsbeslut.

Annons avseende den aktuella verksamheten har publicerats på http://www.vgregion.se/inkop och på http://www.opic.com.

Sista datum för att inkomma med anbud är 2019-08-30. För sent inkomna anbud kommer ej att prövas.

Anbud inlämnas som fysisk person.

Sista ansökningsdag
Avbruten

(2019-08-29)

Förfarande

Ersättningsetablering

Publicerad

2019-07-10

Dokumenttyp

Meddelande om ersättningsetablering

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

HSNG 2019-00156