Västra Götalandsregionen Ersättningsetablering Fysioterapi

Ersättningsetablering Fysioterapi

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Försäljning av ersättningsetablering enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Ansvarig överlåtare är Maria Sunnqvist Lindh, vårdgivarkod 0873.

Sista ansökningsdag
Avbruten

(2020-05-01)

Förfarande

Ersättningsetablering

Publicerad

2020-03-20

Dokumenttyp

Meddelande om ersättningsetablering

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

HSNG 2020-00084