Västra Götalandsregionen Ersättningsetablering Fysioterapi

Ersättningsetablering Fysioterapi

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Försäljning av ersättningsetablering enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Ansvarig överlåtare är Roy Danielsson, vårdgivarkod XXXX

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-02-24)

Förfarande

Ersättningsetablering

Publicerad

2020-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om ersättningsetablering

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

HSNN 2018-00173