Västra Götalandsregionen Ersättningsetablering Fysioterapi

Ersättningsetablering Fysioterapi

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Försäljning av ersättningsetablering enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Ansvarig överlåtare är Anders Rundgren, vårdgivarkod 2548

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-03-05)

Förfarande

Ersättningsetablering

Publicerad

2020-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om ersättningsetablering

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

HSNV 2019-00366