Elrullstolar

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Eldrivna rullstolar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-05947