Västra Götalandsregionen Dental förbrukning del 1 Tandfyllningsmaterial m.m.

Dental förbrukning del 1 Tandfyllningsmaterial m.m.

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Uppdraget avser upphandling av Dental förbrukning del 1, tandfyllningsmaterial m.m. för Västra Götalandsregionen

Sista anbudsdag
27 dagar kvar

(2019-09-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-07-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2018-04328