Västra Götalandsregionen Defibrillatorer och Bröstkompressionsutrustning med tillbehör och förbrukning

Defibrillatorer och Bröstkompressionsutrustning med tillbehör och förbrukning

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Defibrillatorer och Bröstkompressionsutrustning samt tillbehör och förbrukning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-06472