Västra Götalandsregionen CTG-utrustningar inklusive tillbehör och förbrukning

CTG-utrustningar inklusive tillbehör och förbrukning

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder Er att lämna anbud avseende CTG-utrustningar med tillbehör, reservdelar och förbrukning gällande olika Produktgrupper. CTG-utrustningarna ska användas av barnmorskor och läkare på förlossningsavdelningar inom VGR vid foster- samt moderövervakning under graviditet och förlossning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-05627