Biplansbåge

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Förhandsinsyn om ramavtalstecknande 2+ 24mån för köp av biplansbåge (G-båge) till Västra Götalandsregionen då bara en leverantör på marknaden av denna utrustning. G-bågen ger genomlysning i två plan med exakt 90 grader. Systemet används vid ortopediska traumaoperationer i nedre extremiteterna. För att upprätthålla en medicinsk säkerhet för patienterna så är Västra Götalandsregionen i behov av G-bågarna vid operationsenheterna.

Upphandlingen avser Biplansbåge (G-Båge) med möjlighet till samtidig genomlysning i två plan under pågående ortopedoperationer. G-bågen ger genomlysning i två plan med exakt 90 grader. Systemet används vid ortopediska traumaoperationer i nedre extremiteterna. För att upprätthålla en medicinsk säkerhet för patienterna så är Västra Götalandsregionen i behov av G-bågarna vid operationsenheterna.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-02337