Västra Götalandsregionen Besiktningstjänster för vissa anordningar som kräver ackrediterat kontrollorgan

Besiktningstjänster för vissa anordningar som kräver ackrediterat kontrollorgan

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Upphandlingen omfattar lagstadgade återkommande besiktningar och ombesiktning enligt Arbetsmiljöverkets, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverkets föreskrifter på:

Trycksatta anordningar och lyftanordningar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SFSS 2024-00581