Västra Götalandsregionen Anestesiarbetsstation, anestesiarbetsstation MR och Transportventilatorer

Anestesiarbetsstation, anestesiarbetsstation MR och Transportventilatorer

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Anestesi arbetsstationer, anestesi arbetsstation MR och MR-ventilator samt Transportventilatorer Hospital och pre-hospital, Inklusive tillbehör och reservdelar

Anestesiarbetsstationer, MR-Anestesiarbetsstationer och transportventilatorer

Anestesiarbetsstationer, MR-Anestesiarbetsstationer och transportventilatorer inkl tillbehör och reservdelar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-05519